DOPŁATY I FORMY FINANSOWANIA

Kompleksowo zajmujemy się pozyskaniem dopłat i korzystnych form finansowań dla naszych klientów. Posiadamy doświadczenie w wypełnianiu i składaniu wniosków we właściwych urzędach. Dzięki temu nasi klienci zaoszczędzają dużo czasu, stresu i pozyskują najlepsze warunki. 

Program"Mój prąd"

Dofinansowaniu podlegają instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Program "Czyste powietrze”

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Eko kredyt?

Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.